Escut de la Banda de Beniopa. (Gandia)

Normativa de l'escola


  • Qualsevol canvi d'horari en les classes d'instrument haurà de ser autoritzat prèviament pel pare/mare per escrit, en el full que per a tal efecte es facilitarà a la secretaria del centre, i contar amb el vis i plau del director.

  • Tots els messos rebreu per mitjà del vostre fill/a la notificació de faltes, que haureu de signar i tornar, dipositant-la a secretaria.

  • L'atenció de pares/mares per part del professorat sera de la següent manera:

Classes d'instrument: durant la classe del vostre fill/a.
Classes de Llenguatge Musical: concertar cita prèvia amb el professor/a.
Cap d'estudis: concertar cita prèvia.
Director: concertar cita prèvia.

  • Trimestralment es lliuraran els butlletins informatius amb les qualificacions corresponents, que s'hauran de tornar signats al professor/a tutor/a al llarg de les dues setmanes següents.

  • Tots els alumnes que cursen 1r, 2n, 3r i 4t de Llenguatge musical han d'assistir a les classes de cor, segons l'horari corresponent, per completar la seua formació i el Currículum d'ensenyaments de Grau Elemental de les Escoles de Música.

  • Tots aquells alumnes d'instruments de vent i percussió que cursen 2n. 3r i 4t curs deuen assistir a les classes de Conjunt Instrumental, segons l'horari corresponent.

  • Els alumnes deuran esperar a l'entrada de l'escola l'hora d'inici de la seua classe, no podent estar a les aules fora del seu horari, ni pels corredors.

  • No estar permés l'ús del telèfon mòbil dins del recinte de l'Escola, exceptuant la zona administrativa.