Escut de la Banda de Beniopa. (Gandia)

Informació general


Assignatures:

1r CURS 1r Instrument 1r Llenguatge Musical
2n CURS 2n Instrument 2n Llenguatge Musical 1r Conjunt Instrumental
3r CURS 3r Instrument 3r Llenguatge Musical 2n Conjunt Instrumental
4t CURS 4t Instrument 4t Llenguatge Musical 3r Conjunt Instrumental

Avaluacions i Notes

Primera evaluació:

Del 9 al 12 de desembre, lliurament dels butlletins informatius del primer trimestre.

Segona evaluació:

Del 9 al 13 de març, lliurament dels butlletins informatius del segon trimestre.

Tercera evaluació:

Del 8 al 12 de juny.

Entrega de notes:

a partir del 16 de juny.

Calendari escolar